Kde nás najít / Where to find us

Mapa, kde nás najdete

Důležité upozornění: Vjezd na spodní část Karlova náměstí (také zvaná Rabínský plácek) je z Indusovy ulice.

http://www.mapy.cz/zakladni?x=15.7217584&y=49.4855079&z=16&l=0

 

Where to find us

Important notice: Entrance to the bottom section of the Charles square (also known as Rabbi square) is from the Indusova street.